नत फुट्छ नत जुट्छ तिम्रो पार्टी पनि अचम्मैको
एक कलमै ७० कोरोड लुट्छ तिम्रो पार्टी पनि अचम्मैको
बल्ल बल्ल झुटको रसि बाटेर दुई तिहाइ ल्यएको
त्यही रसि पनि कुन बेला टुट्छ तिम्रो पार्टी पनि अचम्मैको

SHARE