From Facebook to artificial intelligence, Facebook's 10-year roadmap is displayed on the screen during Mark Zuckerberg's keynote address at F8 Facebook Developer Conference Tuesday morning, April 12, 2016, in San Francisco, Calif. (Karl Mondon/Bay Area News Group)

प्रयोगकर्ताले निकट भविष्यमै आफ्नो फेसबुक वालमा वाच ट्याब  देख्नेछन् जहाँ गएर विभिन्न खाले भिडियो शोहरु हेर्न पाइनेछ ।

SHARE